Du har hittat fram till ett av Västsveriges mest kompetenta och kompletta skostjänstföretag. Vi utför bl.a;
• Röjning av kraftledningsgator
• Störningsavhjälpning åt kraftbolag
• Specialfällning av träd i offentliga och privata miljöer
• Värdering av markintrång
• Skötsel och underhåll av ställverk (kemisk och mekanisk bekämpning)
sammt alla övriga förekommande skogstjänster.

Idag arbetar vi bl.a med: Vattenfall, Fortum, Göteborg Energi, Relacom, Varbergsortens Elkraft, Marks Kommun m.fl

Välkommen till Röjkraft i Väst AB

Magnus Hultgren - VD