Vi på Röjkraft är ett miljöföretag som dagligen arbetar efter filosofin att sätta kvalité framför kvantitet. Vårt miljöarbete präglas av en helhetssyn där vi i vårt dagliga arbete alltid tar hänsyn till både skogen och naturen. Vi sätter stort värde på att vara del av att bidra till en förbättrad livskvalitet.

En naturlig del av vårt miljöarbete är vår utarbetade miljöplan. Här kommer några exempel på hur vi värnar om miljön i vårt dagliga arbete:

ARBETSMASKINER
Alla våra motorsågar/röjsågar har en motorteknologi som kallas E-Tech. E-Tech innebär minskade emissioner och fungerar som en slags katalysator för arbetsmaskiner och detta innebär minskade avgasutsläpp. Alla våra arbetsmaskiner servas och justeras minst en gång om året av auktoriserad återförsäljare av arbetsmaskiner för att vara i så gott skick som möjligt!

OLJOR; BENSIN OCH ÖVRIGA VÄTSKOR
Alla oljor vi använder oss av är tillverkade av i naturen nedbrytbara ämnen, bio-oljor. Bensinen vi använder är alkylatbensin fri från bensen, alkohol och eteriska tillsatser av märket Aspen och är speciellt framtagen för att ge så lite avgasutsläpp som möjlig. Alla rengöringsmedel vi använder är miljöklassade och används i särskilda utrymmen där eventuella restprodukter tas omhand på ett miljöriktigt sätt. Dunkar och övriga behållare återlämnas på miljöstation för ett miljöriktigt omhändertagande.

METALLAVFALL
Allt metallavfall, typ kedjor, filar, sågklingor, kvistklingor och andra metallavfall återlämnas på miljöstation.