Röjkraft har väldigt höga kvalitetskrav på samtliga samarbetspartners. De företag vi arbetar med som underentreprenörer uppfyller de krav som finns i vårat speciellt framtagna kvalitetsdokument för underentreprenörer. Dessa justeras och undertecknas vid varje nytt verksamhetsår.

Brämhults skogs- och trädgårdstjänst.

Vi ställer lika stora krav på våra samarbetspartners som vi ställer på oss själva. Som ett exempel skall alla lastbilar som anlitas av Röjkraft vara utrustade med Miljömotor.

För mer information: info@rojkraft.se