Om du uppskattar hög kvalité, snabbar resultat och goda relationer är Röjkraft Väst det naturliga valet. Vi utför alla typer av skogstjänster och inga uppdrag är för svåra eller för stora. Här kommer lite exempel på uppdrag som vi dagligen utför:

Röjning av hög- & lågspänningsgator
Att röja hög- och lågspänningsledningar är ett av våra specialområden. När det gäller en utvärdering av kvalité i förhållande till effektivitet är vi det självklara valet. Vi kombinerar goda relationer med markägare med traditionell röjning och noggrann kvistning av kantträd.

Underröjning och ungträdsröjning
Genom att redan från början planera Er röjning kan vi forma den framtida skogen. Vi skapar bättre tillväxt, större timmerrand och bättre ekonomi från första gallringen. Naturligtvis hjälper vi även till att skapa bättre förutsättningar och bättre ekonomi för markägare och maskinförare.

Specialavverkning, trädbevakning, borttransporter och störningavhjälpning.
Att arbete med skogstjänster innebär för oss du som kund endast behöver ta kontakt med en leverantör. Vi kan hjälpa till med allt som uppdraget innefattar och utför omfattande specialuppdrag och specialavverkning som andra inte klarar av. Att erbjuda olika former av bevakning och jourtjänster är för oss en självklarhet gentemot kraftbolag, där vi har mångårig erfarenhet av störningsavhjälpande insatser.

Ställverksunderhåll åt kraftbolag
Vi utför kvalificierade underhållsarbeten åt kraftbolag som t.ex kemisk- och mekanisk ogräsbekämpning samt nedtagning av skrymmande vegitation inom ställverkens områden. Samtlig personal är ESA-Utbildade och innehar sprutcertifikat.